Szanowni Państwo,


 
Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na kolejne, 28 Sympozjum Naukowo Szkoleniowe „Postępy w alergologii i pneumonologii”, czyli zwyczajową Kurzawiadę. Sympozjum, które odbędzie się w dniach 2-4 listopada 2023 roku,  w gmachu Opery Krakowskiej. Ten przybytek sztuki stał się już naszą stałą siedzibą, gdyż nie tylko zapewnia komfort obrad, ale jest także miejscem naszych wzajemnych relacji, które są tak ważne w obecnej rzeczywistości. Pomimo, że świat zmierza w kierunku sztucznej inteligencji, to ludzie niezmiennie tęsknią za kontaktem z drugim człowiekiem,  o czym mogliśmy się przekonać w czasie niedawnej pandemii.

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z 550 rocznicą urodzin i 480 rocznicą śmierci wielkiego astrologa. Jego rewolucyjne, naukowe odkrycia, często nazywane przewrotem kopernikańskim, na zawsze zmieniły postrzeganie świata. Dla nas istotny jest także fakt, że Mikołaj Kopernik przez ponad 40 lat uprawiał praktykę lekarską, będąc wówczas jedynym lekarzem na Warmii.  Studia medyczne rozpoczął w 1501 r. w Uniwersytecie w Padwie, który cieszył się powszechną sławą w Europie, a nauczanie medycyny stało w nim na bardzo wysokim poziomie. Podczas swojej ponad trzydziestoletniej praktyki lekarskiej Mikołaj Kopernik służył swą wiedzą, nie tylko możnym tamtego świata, ale także ludziom prostym i ubogim. Należy pamiętać, że w tym czasie powszechna medycyna tkwiła swoimi korzeniami jeszcze w średniowieczu, podczas gdy inne nauki rozwijały się już w ożywczych prądach Oświecenia.

Od rewolucyjnych akcentów nauki kopernikańskiej przejdźmy do rewolucji w alergologii i pneumonologii podczas 28 Sympozjum.
Proszę spodziewać się bardzo nowatorskiego programu merytorycznego. I chociaż nigdy nie zabraknie głosu doświadczonych weteranów Kurzawiady, z których doświadczenia czerpaliśmy garściami przez minione ćwierć wieku, to jednak zdecydowanie pierwsze skrzypce – jak przystało w Operze – będą w rękach dobrze zapowiadających się młodych wykładowców, którzy jednak mają już znakomity dorobek naukowy.
Gwarantujemy żywą dyskusję zarówno pomiędzy wykładowcami w sesjach (m.in. w nowym cyklu „Mistrz i uczeń”), ale też oczekujemy Państwa żywiołowych reakcji na prezentowane wykłady. A będzie w czym wybierać, gdyż oprócz sesji plenarnych, spotkań  z ekspertem, sesji pro-contra czy warsztatów diagnostyki molekularnej, przygotowujemy dla Państwa wyróżniające już Kurzawiadę cykle „Polska nauka na świecie”, „Akademia lekarza praktyka”, „Dyskusja okrągłego stołu” czy wykład Nestora polskiej alergologii.
Młodych adeptów nauki zapraszamy do nadsyłania prac do sesji plakatowej „Nieoczywiste przypadki kliniczne w alergologii i pneumonologii”, która będzie nowością naszego Sympozjum, a zwycięzca najlepszej pracy otrzyma nagrodę, która być może będzie dla niego trampoliną w świat prawdziwej nauki.

Chociaż rutyna jest złym doradcą cyklicznych wydarzeń, to jednak – jak co roku, skorzystamy z zaproszenia Księdza Infułata i udamy się na Mszę św. do Bazyliki Mariackiej, tym bardziej, że w tym roku będzie to w Dzień Zaduszny, kiedy wspomnimy nieobecnych już członków Kurzawiad.
Szczegółów programu artystycznego, towarzyszącego Kurzawiadzie, jeszcze nie zdradzimy, bo chcielibyśmy dać Państwu coś bardzo krakowskiego, niespodziewanego, a wiemy, że także dla tych niespodzianek, tworzących przecież Ducha Kurzawiady, tak chętnie przyjeżdżacie do Krakowa.

Liczymy na niezawodność Sponsorów, należących do Rodziny Kurzawiadowej, gdyż ich obecność niewątpliwie przyczyni się do sukcesu naszego wydarzenia, wpływając m.in. na jego różnorodność i atrakcyjność tematyczną.

Zatem do miłego spotkania w listopadowym Krakowie Wyspiańskiego  i Szymborskiej.


 
Mgr Zofia Cześnikiewicz   Dr hab. med. Łukasz Błażowski, prof. UR   Prof. zw. dr hab.med. Ryszard Kurzawa
                                                                        
Sekretarz   Przewodniczący Komitetu Naukowego   Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

                                                          
                                                                                                               
                             
w
w
w