28 SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE "POSTĘPY W ALERGOLOGII I PNEUMONOLOGII"
02-04 LISTOPADA 2023, KRAKÓW, OPERA KRAKOWSKA


PROGRAM NAUKOWYPROGRAM W PDF

02 LISTOPADA (CZWARTEK)
12:00-12:10
Otwarcie 28 Sympozjum
Organizator: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)
12:10-12:30
PERSPEKTYWY I
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Perspektywy nowoczesnego leczenia ciężkich fenotypów chorób atopowych (AZS, astma, ANN z polipami nosa, EoE, pokrzywka przewlekła) (18 min.)

Wykładowca: Prof. K. Jahnz-Różyk (Warszawa)
Dyskusja (2 min.)
12:30-12:50
Z HISTORII (NIE TYLKO) POLSKIEJ ALERGOLOGII
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Nieoczekiwane związki laureata Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 2022 z alergologią
Wykładowca: Prof. J. Kruszewski (Warszawa)
Dyskusja (2 min.)
12:50-13:20
WYKŁAD NESTORA POLSKIEJ ALERGOLOGII
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Wprowadzenie: Prof. R. Kurzawa
Kredo człowieka z alergią, wiara i rozum. (20 min.)
Wykładowca: Prof. K. Buczyłko (Łódź)
Dyskusja (5 min.)
13:20-13:30
CASE STUDY I
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Sherlock Holmes w spódnicy czyli jak rozwikłać zagadkę molekularną (10 min.)
Wykładowca: Dr med. E. Majsiak (Lublin)
13:30-13:50
HOT TOPIC I
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Automatyczne wstrzykiwacze adrenaliny – zwyczaje a dowody naukowe (18 min.)
Wykładowca: Prof. R. Gawlik (Katowice)
Dyskusja (2 min.)
13:50-14:45
SESJA PLENARNA I
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Eozynofilia – zakażenie pasożytnicze, alergia, a może…
Prowadzenie sesji: Prof. A. Jung (Warszawa), Prof. B. Rogala (Katowice)
Układ immunologiczny w zakażeniach pasożytniczych i chorobach atopowych. Wrogowie czy przyjaciele? (20 min.)
Wykładowca: Dr hab. M. Chałubiński Prof. UM (Łódź)
Mistyfikacja niemalże doskonała czyli potencjał immunologiczny Ascaris lumbricoides (10 min.)
Wykładowca: Dr K. Packi (Łódź)
Eozynofilia w praktyce – mniej i bardziej groźna. Vademecum dla praktyka (20 min.)
Wykładowca: Prof. P. Majak (Łódź)
Dyskusja (5 min.)
14:45-15:35
Przerwa na lunch
15:35-16:10
POLSKA NAUKA NA ŚWIECIE I
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Wprowadzenie: Dr hab. Ł. Błażowski Prof. UR (Rzeszów, Rabka-Zdrój)
Łamanie szyfru enigmy FPIES (25 min.)
Wykładowca: Prof. A. Nowak-Węgrzyn (Nowy Jork)
Dyskusja (5 min.)
16:10
INAUGURACJA
Prowadzenie: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój), Prof. J. Kruszewski (Warszawa)
16:10-16:20
Słowo wstępne
Prowadzenie: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)
16:20-17:25
SESJA INAUGURACYJNA
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Leczenie chorób atopowych a paradygmat medycyny precyzyjnej – osiągnięcia współczesnej medycyny i perspektywy na przyszłość.
Prowadzenie sesji: Prof. P. Kuna (Łódź), Prof. M. Kupczyk (Łódź)
Leczenie zgodnie z profilem molekularnym/epitopowym (20 min.)
Wykładowca: Prof. Z. Bartuzi (Bydgoszcz)
Leczenie zgodnie z profilem immunologicznym (20 min.)
Wykładowca: Dr hab. J. Glück Prof. ŚUM (Katowice)
O tym, jak leczenie astmy i alergii przywraca porządek i spokój wzburzonym genom i metabolitom (20 min.)
Wykładowca: Prof. M. Moniuszko (Białystok)


03 LISTOPADA (PIĄTEK)
8:00-9:00
MISTRZ I UCZNIOWIE I
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Tajemnice i zagadki USG płuc. (55 min.)
Sesja warsztatowa
Wykładowcy: Prof. W. Kosiak (Gdańsk), Dr med. T. Batko (Gdańsk), Dr med. M. Kosiak (Gdańsk)
Dyskusja (5 min.)
9:00-9:40
DEBATA OKRĄGŁEGO STOŁU I
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Astma i otyłość - niebezpieczne związki (35 min.)
Wykładowcy: Prof. M. Moniuszko (Białystok), Prof. L. Czupryniak (Warszawa)
Dyskusja
9:40-10:20
DEBATA OKRĄGŁEGO STOŁU II
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
BADANIA. ZALECENIA. PRAKTYKA.
Trzy punkty widzenia, jeden cel – lepsza jakość życia dzieci z ABMK (35 min.)
Wykładowcy: Prof. A. Nowak-Węgrzyn (Nowy Jork), Prof. E. Jarocka-Cyrta (Olsztyn), Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)
Dyskusja (5 min.)
10:25-10:45
SPOTKANIE Z EKSPERTEM I
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Chronic spontaneous urticaria in children and adolescents from a holistic perspective. Everything you should know. Pokrzywka spontaniczna u dzieci i młodzieży w ujęciu holistycznym. Wszystko co powinieneś wiedzieć (18 min.)
Wykładowca: Prof. Vicky Xepapadaki (Ateny)
Dyskusja (2 min.)
10:45-11:10
Przerwa kawowa
11:10-11:30
CASE STUDY II
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Najtrudniejszy pacjent w Twoim gabinecie. Dziecko, nastolatek czy dorosły? (18 min.)
Wykładowca: Prof. R. Pawliczak (Łódź)
Dyskusja (2 min.)
11:30-11:45
HOT TOPIC II
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Nowoczesne leczenie ciężkiej astmy eozynofilowej z polipami nosa (13 min.)
Wykładowca: Prof. A. Chciałowski (Warszawa)
Dyskusja (2 min.)
11:45-12:05
SPOTKANIE Z EKSPERTEM II
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Antybiotykoterapia a leczenie objawowe. Przypadek chorób obturacyjnych."] (18 min.)
Wykładowca: Prof. A. Fal (Warszawa)
Dyskusja (2 min.)
11:00-12:00
WARSZTATY I (wymagana wcześniejsza rejestracja)
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
SALA PRÓB
"Szóstka" z biologii, czyli jak zidentyfikować pacjenta z astmą ciężką i skutecznie skierować go do leczenia biologicznego (60 min.)
Wykładowca: Prof. M. Moniuszko (Białystok), Dr n. med. K. Komnata (Kraków)
12:05-12:50
DEBATA OKRĄGŁEGO STOŁU III
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Aktualne algorytmy leczenia chorób atopowych AD 2023 – krytycznie (alergia pokarmowa, anafilaksja, AZS, astma, ANN, pokrzywka) (40 min.)
Wykładowcy: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój), Prof. P. Majak (Łódź), Dr hab. Ł. Błażowski Prof. UR (Rzeszów,Rabka-Zdrój)
Dyskusja (5 min.)
12:50-13:05
TRZECIA STRONA MEDALU I
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Blaski i cienie leków przeciwhistaminowych (13 min.)
Wykładowca: Prof. R. Pawliczak (Łódź)
Dyskusja (2 min.)
13:05-13:55
MISTRZ I UCZEŃ II
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Wprowadzenie: Dr hab. Ł. Błażowski Prof. UR (Rzeszów, Rabka-Zdrój)
Alergologia przedwczoraj, wczoraj i dziś (15 min.)
Wykładowca: Prof. R. Pawliczak (Łódź)
POLSKA NAUKA NA ŚWIECIE II
Grant edukacyjny Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Astma oskrzelowa i COVID-19: nowe mechanizmy zaostrzeń wywołanych wirusami i alergenami (25 min.)
Wykładowca: Dr hab. M. Sokołowska (Davos)
Dyskusja (5 min.)
13:55-14:50
Przerwa na lunch
14:50-15:50
DEBATA OKRĄGŁEGO STOŁU IV
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
ROAD MAP leczenia ABMK czyli najnowsze doniesienia i praktyczne drogowskazy. (55 min.)
Wykładowcy: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój), Prof. P. Majak (Łódź), Dr hab. A. Horvath (Warszawa)
Dyskusja (5 min.)
15:50-16:55
SESJA PLENARNA II
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Biomarkery w diagnostyce, monitorowaniu skuteczności leczenia oraz ocenie progresji chorób atopowych
Prowadzenie sesji: Prof. M. Moniuszko (Białystok), Dr hab. M. Sokołowska (Davos)
Biomarkery w AZS (20 min.)
Wykładowca: Prof. M. Trzeciak (Gdańsk)
Biomarkery w alergii pokarmowej (20 min.)
Wykładowca: Prof. E. Jarocka-Cyrta (Olsztyn)
Biomarkery w astmie (20 min.)
Wykładowca: Prof. H. Mazurek (Rabka-Zdrój)
Dyskusja (5 min.)
16:55-17:10
PERSPEKTYWY II
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Jak skutecznie leczyć atopowe zapalenie skóry? (13 min.)
Wykładowca: Prof. A. Reich (Rzeszów)
Dyskusja (2 min.)
17:10-17:35
Przerwa kawowa
17:35-17:55
SPOTKANIE Z EKSPERTEM III
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Zastosowanie leków antyhistaminowych i glikokortykosteroidów donosowych w leczeniu alergii na alergeny całoroczne (18 min.)
Wykładowca: Prof. P. Kuna (Łódź)
Dyskusja (2 min.)
17:20-17:50
WARSZTATY II (wymagana wcześniejsza rejestracja)
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
SALA PRÓB
ABC diagnostyki i postępowania w nietolerancji histaminy.
Wykładowcy: Prof. J. Kruszewski (Białystok), Prof. K. Buczyłko (Łódź), Dr hab. K. Plata-Nazar (Gdańsk)
17:55-18:25
CASE STUDY III
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Diagnostyka molekularna w przypadkach teoretycznie nie do rozwikłania (25 min.)
Wykładowcy: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój), Dr hab. Ł. Błażowski Prof. UR (Rzeszów, Rabka-Zdrój)
Dyskusja (5 min.)
18:25-18:55
DEBATA OKRĄGŁEGO STOŁU V
Sesja sponsorowana
Pacjent z zapalną chorobą o podłożu immunologicznym – czy możliwa jest szybsza ścieżka w kierunku wdrożenia leczenia zaawansowanego?
Debata dermatologa, reumatologa i gastroenterologa (25 min.)
Wykładowcy: Prof. M. Trzeciak (Gdańsk), Anna Felis-Giemza (Warszawa), Prof. M. Gonciarz (Warszawa)
Dyskusja (5 min.)
18:55-19:45
MISTRZ I UCZEŃ III
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Wprowadzenie (5 min.): Dr hab. Ł. Błażowski Prof. UR (Rzeszów, Rabka-Zdrój)
Immunologiczne reakcje polekowe – ilustrowana diagnostyka różnicowa (20 min.)
Wykładowca: Prof. B. Rogala (Katowice)
Cała prawda o alergii na szczepionki przeciwzakaźne (20 min.)
Wykładowca: Dr hab. J. Glϋck Prof. ŚUM (Katowice)
Dyskusja (5 min.)


04 LISTOPADA (SOBOTA)
7:50-8:30
EMMA CAFÉ w operze, czyli molekularny duet w obliczu anafilaksji
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Diagnostyka molekularna anafilaksji (18 min.)
Wykładowca: Dr med. E. Majsiak (Lublin)
Niewiarygodne przypadki anafilaksji (18 min.)
Wykładowca: Dr hab. Ł. Błażowski Prof. UR (Rzeszów, Rabka-Zdrój)
Dyskusja (4 min.)
8:30-8:50
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA I
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Koalicja na rzecz astmy. Czas wrócić do podstaw rozpoznania astmy u dzieci, ponieważ twarde kryteria naprawdę istnieją (18 min.)
Wykładowca: Prof. M. Kulus (Warszawa)
Dyskusja (2 min.)
8:50-9:20
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA II
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Czy w opiece nad pacjentem z ciężką astmą niekontrolowaną działamy na szóstkę? (25 min.)
Wykładowca: Prof. M. Kupczyk (Łódź)
Dyskusja (5 min.)
9:20-09:40
TRZECIA STRONA MEDALU II
Grant edukacyjny Komitetu
To z pewnością nie jest AZS – ilustrowana diagnostyka różnicowa zmian skórnych (18 min.)
Wykładowca: Prof. M. Trzeciak (Gdańsk)
Dyskusja (2 min.)
09:40-10:20
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA III
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Leczenie atopowego zapalenia skóry – najnowszy algorytm dla lekarza praktyka (25 min.)
Wykładowca: Prof. A. Reich (Rzeszów)
Dyskusja (5 min.)
10:20-11:00
HOT TOPIC III
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Nowe aspekty etiologii, historii naturalnej oraz leczenia alergicznego nieżytu nosa i zatok (18 min.)
Wykładowca: Prof. P. Majak (Łódź)
Tak dużo nowości w rozumieniu mechanizmów, diagnostyce oraz leczeniu anafilaksji nie było od wielu lat. Oto synteza tych osiągnięć (18 min.)
Wykładowca: Dr hab. Ł. Błażowski Prof. UR (Rzeszów, Rabka-Zdrój)
Dyskusja (4 min.)
11:00-11:20
Przerwa kawowa
11:20-11:45
NIE ZAWSZE KAZUISTYKA I
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Najbardziej nieoczekiwane reakcje krzyżowe w alergii na pokarmy (20 min.)
Wykładowca: N. Ukleja-Sokołowska (Bydgoszcz)
Dyskusja (5 min.)
11:45-12:50
SESJA PLENARNA III
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Mapa drogowa diagnostyki i terapii wielopokarmowej/ciężkiej alergii na pokarmy
Prowadzenie: Prof. E. Jarocka-Cyrta (Olsztyn), Prof. A. Nowak-Węgrzyn (Nowy Jork)
Algorytmy diagnostyczne IgE-zależnej alergii na pokarmy (15 min.)
Wykładowca: Dr hab. Ł. Błażowski Prof. UR (Rzeszów, Rabka-Zdrój)
Algorytmy diagnostyczne IgE-niezależnej alergii na pokarmy (15 min.)
Wykładowca: Dr hab. A. Horvath (Warszawa)
Dieta eliminacyjna w alergii wielopokarmowej – algorytm podejmowania decyzji (15 min.)
Wykładowca: Prof. A. Krogulska (Bydgoszcz)
Piętnaście prawd o alergii pokarmowej (15 min.)
Wykładowca: Prof. M. Kaczmarski (Białystok)
Dyskusja (5 min.)
12:50-13:10
SPOTKANIE Z EKSPERTEM IV
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Test aktywacji bazofilów w diagnostyce alergii na pokarmy – zwycięstwa i porażki (18 min.)
Wykładowca: Dr hab. E. Czarnobilska Prof. UJ (Kraków)
Dyskusja (2 min.)
13:10-13:30
SPOTKANIE Z EKSPERTEM V
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Skuteczności modyfikacji mikrobioty w chorobach alergicznych: co mówią dane naukowe w 2023 roku? (18 min.)
Wykładowca: Prof. H. Szajewska (Warszawa)
Dyskusja (2 min.)
13:30-13:50
HOT TOPIC IV
Grant edukacyjny Komitetu Naukowego
Alergia pokarmowa i eozynofilowe zapalenie przełyku - świadek czy oskarżony ? (18 min.)
Wykładowca: Prof. E. Jarocka-Cyrta (Olsztyn)
Dyskusja (2 min.)
13:50-14:10
NIE ZAWSZE KAZUISTYKA II
Grant edukacyjny Firmy farmaceutycznej
Diagnostyka i postępowanie w nietolerancji histaminy - stanowisko ekspertów.  (15 min.)
Wykładowcy: Prof. J. Kruszewski (Białystok), Prof. K. Buczyłko (Łódź), Dr hab. K. Plata-Nazar (Gdańsk)
Dyskusja (5 min.)
14:10
ZAKOŃCZENIE 28 SYMPOZJUM
Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)


w
wk

w
w
Patronat naukowy

Sponsorzy i WystawcyPatronat Medialny