Komitet Organizacyjny

Przewodniczący  - Prof. Ryszard KURZAWA
Z-ca Przewodniczącego - Prof. Łukasz BŁAŻOWSKI
Sekretarz - mgr Zofia CZEŚNIKIEWICZ

Komitet Naukowy

Przewodniczący - Prof. Łukasz BŁAŻOWSKI
​Z-ca Przewodniczącego - Prof. Ryszard KURZAWA
Z-ca Przewodniczącego - Prof. Paweł MAJAK

Członkowie Komitetu Naukowego:

Prof. Joanna GLÜCK
Prof. Andrea HORVATH
Prof. Jerzy KRUSZEWSKI
Prof. Maciej KUPCZYK
Prof. Marcin MONIUSZKO
Prof. Magdalena TRZECIAK
 
Patronat naukowy

Sponsorzy i WystawcyPatronat Medialny